เรื่องเล่าสุดแสนประทับใจ “สมเด็จพระเทพฯ ทรงเกรงใจปชช. รับสั่งไม่ต้องปิดถนนเพราะขบวนเสด็จ”

เรื่องเล่าสุดแสนประทับใจของพสกนิกรชาวไทยต่อเจ้าหญิงแห่งสยาม ที่พระองค์ทรงเกรงใจประชาชนเป็นอย่างยิ่งในการเสด็จฯ บนท้องถนน หากพระองค์ทรงทราบว่าช่วงเวลานั้นรถติด ซึ่งเรื่องราวนี้ถูกเล่าผ่านผู้ทำงานอย่างใกล้ชิด เป็นเรื่องที่ได้รับรู้แล้วเกิดความปลื้มปีติเป็นอย่างมาก

หลายครั้งที่เราเห็นเหมือนรถขบวนเสด็จจะผ่านไปได้ตลอด แต่มีบ่อยครั้งนะครับ ที่ถ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงทราบว่า ช่วงเวลานั้นรถติด การให้รีบระบายรถเพื่อให้ขบวนเสด็จผ่านจะทำให้ประชาชนเดือดร้อน ก็ทรงเลือกปล่อยให้รถพระที่นั่งติดอยู่ในท้องถนน ความที่ทรงเกรงใจประชาชนอย่างที่สุด มีรับสั่งกับราชองครักษ์ว่า ไม่ต้องประสานเรื่องปิดถนน

หรือบางทีมีรับสั่งให้เปลี่ยนเส้นทางมาใช้ทางด่วน หากเจ้าหน้าที่ทางด่วนเคลียร์ไม่ทันก็ไม่เคยทรงตำหนิ รถติดก็ปล่อยให้ติด ทุกครั้งก่อนเสด็จฯ จะมีรับสั่งกับราชองครักษ์ทุกครั้งว่า ขอให้ปิดถนนในช่วงใกล้เวลาที่พระองค์ทรงเสด็จจริงๆ และเมื่อเสด็จผ่านไปแล้วให้เปิดใช้เร็วที่สุด อย่าให้กระทบกับประชาชน…นี่คือสิ่งที่ทรงกำชับทุกครั้ง

นับได้ว่าพระองค์ทรงมีพระจริยวัตรที่เรียบง่าย ไม่ต่างจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงไม่เคยถือพระองค์และไม่โปรดพิธีรีตองใดๆ ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกร และทรงห่วงใยว่าพสกนิกรจะไม่สะดวกหากจะต้องปิดถนนเพราะขบวนเสด็จของพระองค์ ไม่แปลกใจที่พสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดินจะยกย่องให้พระองค์เป็นเจ้าฟ้าคนเดินดิน เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยเสมอมา

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ ชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ของชาติไทย และ sportringside

Facebook Comments
Close