แห่ชื่นชม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ใช้ชีวิตเรียบง่าย อยู่แบบพอเพียง ได้ใจประชาชน

เมื่อไม่นานมานี้ผู้คนในโลกออนไลน์ต่างพากันแชร์ภาพของท่านผู้ว่าจังหวัดเลย และพากันชื่นชมในการใช้ชีวิตประจำวันแบบเรียบง่ายของท่าน ไม่ฟุ้งเฟ้อ ติดดินแบบสุดๆ กิจวัตรประจำวันของท่านที่เห็นในทุกเช้าก็คือการปั่นจักรยานสะพายเป้มาทำงาน ติดไฟแดงอยู่บนท้องถนนพร้อมๆ กันกับประชาชน นอกจากนี้ยังนั่งทานอาหารในโรงอาหารหรือแบบเดียวกับที่ทุกคนนั่งรับประทานอย่างไม่ถือตัว

นอกจากนี้ท่านยังเคยจัดเลี้ยงปีใหม่เหมือนเป็นการขอบคุณพนักงานทุกคนที่รวมแรงรวมใจไม่หยุดปีใหม่ เพื่ออยู่บริการพี่น้องประชาชน เช่น พนักงานขับรถดับเพลิง พนักงานเก็บขยะ คนกวาดถนน ลูกจ้างแขวงการทาง และพนักงานลูกจ้างของเทศบาล ที่ต้องมาทำงานในวันหยุดที่ใครๆ ต่างพากันกลับบ้านเพื่อไปฉลองปีใหม่ เป็นงานเลี้ยงโต๊ะจีนถึง 200 โต๊ะเลยทีเดียว

เป็นกันเองกับทุกคนอย่างไม่ถือตัวไม่แปลกใจเลยที่ใครๆ ยกให้ท่านเป็นผู้ว่าในดวงใจ

 

มาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะอยากทราบประวัติของท่าน วันนี้เรามีฝากไปดูกันเลยดีกว่า

ประวัติท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

ชื่อเล่น : ติ๊ก

ผู้ว่ารายการจังหวัดเลย ท่านที่ 49

เกิดวันที่ 23 กรกฎาคม 2510

เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 4 เมษายน 2560

เป็นคนบ้านบุงคล้า หมู่ 5 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

ประวัติการศึกษา

– จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านวังสะพุง

– จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง

– ไม่ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา เนื่องจากฐานะทางบ้านยากจน แต่ท่านขวนขวายไปสมัครสอบเทียบชั้น ม. 3 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย และไปเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ภาคค่ำ ได้วุฒิ ม.3 มาพร้อมกัน 2 ใบ จบชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย และการศึกษาผู้ใหญ่ภาคค่ำ

– จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การศึกษาผู้ใหญ่ที่โรงเรียนเลยพิทยาคม ภาคค่ำ

– รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม/ศึกษาดูงาน

– หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 49

– หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 51 (นักศึกษาดีเด่น)

– การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 17

– หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 9

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

– ปี 2535-2546 ปลัดอำเภอ จังหวัดหนองคาย อุดรธานี เลย ขอนแก่น นครราชสีมา

– ปี 2547-2551 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น/หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

– ปี 2551 – 2555 ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา

– ปี 2555 – 2557 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

– ปี 2557 – 2558 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

– ปี 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

– ปี 2558 – 2559 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

– ปี 2559 – 2560 ที่ปรึกษาด้านการปกครองสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

– ปี 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

– ปี 2560 ผู้ว่ารายการจังหวัดเลย

นั่งทานอาหารอย่างไม่ถือตัว

ใช้ชีวิตเรียบง่าย

ขอบคุณข้อมูลแหล่งที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

Facebook Comments